Parama namo renovacijai 2024 (APVA): Ar bus?

29 komentarai

Jeigu galvojate apie savo gyvenamųjų namų modernizavimą ir taupymą energijos sąnaudų, gali būti, kad 2024 metai gali atnešti puikią galimybę – APVA Gyvenamųjų Namų Modernizavimo Programą. Šis straipsnis suteiks jums informacijos, kaip pasinaudoti programa ir padaryti savo namus ekonomiškesnius ir aplinkai draugiškesnius.

Parama namo renovacijai bus ir 2024 metais 

Verta atkreipti dėmesį, kad APVA gyvenamųjų namų modernizavimo programa vykdoma nuo 2021 metų. Ši pastovi programos vykdymo istorija suteikia tikimybę, kad ji bus ir 2024 metais. Tai rodo valstybės įsipareigojimą skatinti energijos taupymą ir aplinkos draugiškumą per gyventojų namų modernizavimą. Viena didžiausių privalumų, pasinaudojant APVA programa, yra finansinė paskata. Pasiekus pastato B klasę po modernizavimo, gyventojai gali gauti iki 75 eurų kompensaciją už kiekvieną naudingą kvadratinį metrą. Tai gali būti žymus ekonominis skatinimas modernizuoti namus, siekiant ne tik sutaupyti energiją, bet ir gauti finansinę naudą.

Paramos sąlygos ir maksimali suma

Svarbu atkreipti dėmesį į kompensacijų sąlygas. Gyventojai, siekiantys gauti šią kompensaciją, turi pasiekti pastato B klasę, kuris yra gana nesudėtingas modernizavimo priemonėmis. Maksimali kompensacija yra – iki 75 eurų už kiekvieną kvadratinį metrą, su maksimalia išmokėjimo suma 14500 eurų. Tai gali būti puiki galimybė gauti grąžą už investicijas į modernizuotą ir atnaujintą namą.

Ką reikia padaryti, renovuoti, kad pastatas atitiktų B energinio naudingumo klasę

Dažniausiai seno namo savininkas turi apšiltinti namo pamatus, sienas, stogą. Pakeisti langus, bet tai neprivaloma, žemiau rasite informacijos kada galima nekeisti langų. Name turi būti tinkama šildymo sistema. Plačiau čia: https://sertifikatas24.lt/b-klases-namo-reikalavimai-klientui-paskaiciuota-kokius-darbus-reikia-atlikti/

Kaip gauti paramą?

Norint gauti paramą namo renovacijai, būtina nuodugniai sekti programos reikalavimus ir pateikti reikiamus dokumentus. Galite susisiekti su mūsų sertifikavimo specialistu, kad užtikrintumėte, jog jūsų namas atitinka reikalavimus ir būtumėte pasiruošęs gauti kompensaciją po namo modernizavimo. Programos taisyklės ir sąlygos gali kisti, todėl svarbu sekti naujienas ir oficialius pranešimus. Tai padės jums išlaikyti informuotumą apie galimus pokyčius, naujas galimybes ir gauti maksimalų pranašumą iš programos.

Kaip pradėti? Susisiekite su sertifikavimo ekspertu

Norėdami pradėti modernizavimo procesą ir pasinaudoti APVA programa, galite susisiekti su mūsų sertifikavimo ekspertu. Šis specialistas jums padės suvokti, kokia yra jūsų dabartinė namo energetinė būklė ir ką būtina atnaujinti, siekiant pasiekti pastato B klasę. Specialistas gali jums suteikti dabartinį namo energetinį sertifikatą, kuriame bus išvardyti esami efektyvumo trūkumai ir patobulinimo galimybės. Tai bus jūsų pradžios taškas, siekiant suprasti, kokius reikės atlikti renovacijos darbus, kad pastatas gautų kompensaciją. Su sertifikavimo ekspertu aptarkite skaičiavimus ir renovacijos planą. Jūs sužinosite, kokie darbai yra būtini, kad jūsų namas pasiektų reikiamą energinio naudingumo klasę.

Kaip sužinoti, kada vyks namo renovacijos parama?

Naujausią informaciją galite sekti APVA tinklalapyje arba stebėti mūsų svetainę, kadangi mes vieni iš pirmų skelbiame šią informaciją savo puslapyje. Daugiau informacijos apie sąlygas ir kitus modernizavimo etapus galite surasti mūsų svetainėje.

Papildymas 2024-01-11 d.

GEROS NAUJIENOS: kvietimas 2024 metais kovo 1 d.

Kvietimas gyvenamųjų namų modernizavimui

Nuo 2024 m. kovo 1 d. 8 val. iki kovo 30 d. 17 val. individualių gyvenamųjų namų savininkai bus kviečiami teikti Projekto registracijos formas kompensacinėms išmokoms už gyvenamųjų namų (vieno ar dviejų butų) atnaujinimą (modernizavimą). Projektą įgyvendinti ir pateikti išlaidų kompensacijos prašymą reikės per 15 mėn. po kvietimo pabaigos, t.y. iki 2025 m. birželio 30 d.

Projekto registracijos formą užpildyti bus galima tik per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS) https://apvis.apva.lt/ .

Prieš teikiant per APVIS sistemą naujas paraiškas arba norint įgalioti kitą asmenį pildyti paraiškas siūlome susipažinti su paruošta metodine medžiaga ir instrukcijomis adresu: https://apvis.apva.lt/duk

Maksimali kompensacinė išmoka vienam Projektui – iki 14 500 eurų.

Kompensacinės išmokos dydis apskaičiuojamas padauginus namo naudingą plotą iki atnaujinimo (modernizavimo) iš fiksuoto dydžio. Fiksuotas dydis už 1 kvadratinį metrą namo naudingo ploto – 75 eurų.

Parama bus skiriama, jeigu atnaujinus (modernizavus) namą bus pasiekta ne mažesnė nei B namo energinio naudingumo klasė (gautas B ar aukštesnės Energinio naudingumo klasės sertifikatas ir užregistruotas VšĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūroje“) ir sumažintos skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo).

Dėl kompensacinių išmokų galės kreiptis fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą, kurio statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.).

Pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimų bei gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus, pritarimus ir/ar kitus dokumentus. Kilus įtarimams, jog pareiškėjas neįvykdė teisės aktų reikalavimų ir minimų leidimų, sutikimų, pritarimų ir/ar kitų dokumentų nėra gavęs, Agentūra turi teisę prašyti pareiškėjo juos pateikti.

Kartu su Projekto registracijos forma pareiškėjas privalo pateikti:

Pastatų energinio naudingumo eksperto sertifikavimo pažymą (skaičiavimus) (toliau –pažyma), kad įgyvendinus konkrečias energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, po modernizavimo bus pasiekta namo B energinio naudingumo klasė ir sumažintos skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos ne mažiau kaip 40 %, palyginti su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki namo atnaujinimo (modernizavimo). Pažymoje turi būti įrašytas pastatų energinio naudingumo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo numeris, pažyma patvirtinta parašu;

Planuojamo atnaujinti (modernizuoti) namo nuotraukos su Tvarkos apraše nurodytomis energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonėmis (pvz., neapšiltinto stogo ar perdangos, nepašiltintų grindų, nepakeistų durų ir langų, namo iš visų pusių ir pan.);

Informaciją apie esamą namo energinio naudingumo klasę. Pastato energinio naudingumo sertifikatas turi būti galiojantis ir užregistruotas VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūroje (toliau – SSVA) prieš pateikiant projektą registruoti formą;

Notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti projekto registracijos formą ir (ar) pateikti išlaidų kompensavimo prašymą, ir (ar) apmokėti išlaidas ir pan.).

Projektai bus atrenkami konkurso būdu pagal prioritetinius projektų atrankos kriterijus. Projektų atranka nepriklausys nuo projekto registracijos formos pateikimo pirmumo.

Prioritetiniai balai bus suteikiami pagal:

Turėtą aukščiausią namo energinio naudingumo klasę iki pastato atnaujinimo (modernizavimo) pradžios. Aukštesnis balas skiriamas Projektams, kurie prieš pastato atnaujinimą (modernizavimą) turėjo žemesnę energinio naudingumo klasę t. y., jei iki pastato atnaujinimo modernizavimo pastatas buvo:

C klasės – 2 balai;

D klasės – 4 balai;

E klasės – 6 balai;

F klasės – 8 balai;

G klasės – 10 balų.

Jeigu projektai surenka vienodai balų, tai prioritetai skiriami tiems kurių planuojamų atnaujinti (modernizuoti) namų skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos 1 kv. m. namo naudingo ploto iki atnaujinimo (modernizavimo) yra didžiausios.

Atkreipiame dėmesį, jog šiomis priemonėmis siekiama sumažinti privačių namų šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas, todėl gyvenamųjų namų rekonstrukcijos darbai ir jų metu padidėję pastatų plotai nėra tinkami finansuoti.

Rekomendacijas dėl informacijos pateikimo notaro patvirtintame įgaliojime ir laisvos formos sutikimo įgyvendinti projektą  galima rasti čia: https://apvis.apva.lt/duk

Daugiau informacijos apie projekto sąlygas ir reikalavimus rasite Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarkos apraše:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c97206b078ad11eab005936df725feed/asr

Dažniausi klausimai, atsakymai

Jeigu pateiksiu paraišką kovo 1d., ar greičiau gausiu paramą?
Neskubėkite, galite pateikti paraišką, kad ir kovo 30 d. Projektų atranka nepriklausys nuo projekto registracijos formos pateikimo pirmumo.

Ką kartu su projekto registracijos forma turi pateikti pareiškėjas?
1. Pastatų energinio naudingumo eksperto sertifikavimo pažymą;
2. Planuojamo atnaujinti (modernizuoti) namo nuotraukas su eksperto sertifikavimo pažymoje nurodytomis energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonėmis (pvz., neapšiltinto stogo ar perdangos, nepašiltintų grindų, nepakeistų durų ir langų, namo iš visų pusių ir pan.);
3. Įgaliojimą, jeigu teikia įgaliotasis asmuo.

Kada paramos gavėjas gauna pinigus?
Pinigus paramos gavėjas gauna apšildęs, modernizavęs namą iki B klasės.

Ar galima statybines medžiagas pirkti ne Lietuvoje?
Taip, galima. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad gali būti naudojamos tik sertifikuotos CE ženklą turinčios statybinės medžiagos. Turite užtikrinti, kad prireikus Agentūrai galėsite pateikti: a) įsigijimo faktą patvirtinančius dokumentus; b) statybinių medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas ir jose nustatytas charakteristikas ir standartus patvirtinančius dokumentus.

Ar gali būti pirkimo ir apmokėjimo dokumentai išrašyti iki kvietimo pradžios?
Taip, gali.

Ar būtina keisti langus?
Langų keisti nebūtina, jeigu turite dokumentą – langų atitikties deklaraciją.  Deklaracijoje turi būti nurodyta oro skverbties klasė nežemesnė kaip 4. Šį dokumentą išduoda įmonė pagaminusi Jums langus. Arba jeigu nekeisite langų ir neturėsite atitikties deklaracijos, galima atlikti sandarumo testą po renovacijos. Rodikliai turės atitikti b klasę. Sandarumo testo kaina apie 200 Eur.

Sąlygos norint gauti kompensacines išmokas
-Projekto registracijos formos (paraiškos) teikimo dieną Nekilnojamo turto registre (toliau- NTR) įregistruota namo žyma apie baigtumą turi būti 100 % ;

– Namas neareštuotas;

– Name nevykdoma vykdoma ūkinė – komercinė veikla;

– Namas įregistruotas valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre

– Pareiškėjas pagal priemonę nėra gavęs kompensacinės išmokos;

– Namui iki kvietimo teikti projekto registracijos formas paskelbimo dienos negalioja B ar aukštesnės klasės energinio naudingumo sertifikatas;

– Namui iki projekto registracijos formos pateikimo Agentūrai dienos išduotas energinio naudingumo sertifikatas;

– Namo bendrasavininkis (bendraturtis) nėra juridinis asmuo;

– Name nėra keičiamas tik šilumos šaltinis (įrenginys) ir (ar) įrengiama saulės elektrinė ar įsigyjama saulės elektrinės dalis iš saulės parko.

Ar privalu turėti išlaidas pagrindžiančius ir jų apmokėjimą įrodančius dokumentus?
Pareiškėjas turi turėti ir saugoti išlaidas pagrindžiančius ir jų apmokėjimą įrodančius dokumentus ne trumpiau kaip penkerius metus nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos.

Ar galima gauti finansavimą Sodų paskirties pastato modernizavimui?
Ne, sodo paskirties pastato modernizavimui finansavimas negali būti skiriamas.

Per kiek laiko reikės įgyvendinti projektą?
Įgyvendinti projektą ir pateikti APVA išlaidų kompensavimo prašymą privaloma ne vėliau kaip per 15 mėnesių nuo kvietimo teikti projekto registracijos formas pabaigos dienos, t. y. ne vėliau, kaip iki 2025 m. birželio 30 d.

Informacija teikiama:

pirmadieniais–ketvirtadieniais 9.00–12.00 val. ir  12.45–17.00 val.

penktadieniais 9.00–12.00 val. ir 12.45–15.45 val.

Tel. +370 648 27277

Patogiausia informaciją gauti el. paštu. Parašykite žinutę su prierašu: Domina namo renovacija

El. paštu: info@sertifikatas24.lt

Būtinas dokumentas norintiems dalyvauti programoje, energinio naudingumo sertifikatas ir pažyma b klasei. Užsisakyti energinio naudingumo sertifikatą ir B klasės skaičiavimus galite čia: https://sertifikatas24.lt/uzsakyti-pastato-sertifikata/

Ankstesnis įrašas
Namų modernizavimo programa: Pasinaudokite galimybėmis 2024 m.

29 komentarai. Leave new

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Fill out this field
Fill out this field
Įveskite tinkamą el. pašto adresą.
You need to agree with the terms to proceed