Parama namo renovacijai 2024 (APVA): Ar bus?

57 komentarai

Parama namo renovacijai 2024 (APVA): ar bus?

Jeigu galvojate apie savo gyvenamųjų namų modernizavimą ir energijos sąnaudų taupymą, gali būti, kad 2024 metais turėsite puikią galimybę – Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) gyvenamųjų namų modernizavimo programą. Šis straipsnis suteiks informacijos, kaip pasinaudoti programa ir padaryti savo namus ekonomiškesnius ir draugiškesnius aplinkai.

Parama namo renovacijai bus ir 2024 metais 

Verta atkreipti dėmesį, kad APVA gyvenamųjų namų modernizavimo programa vykdoma nuo 2021 metų. Ši nuolatinė programos vykdymo istorija leidžia tikėtis, kad ji bus ir 2024 metais. Tai rodo valstybės įsipareigojimą skatinti energijos taupymą ir aplinkos apsaugą per gyventojų namų modernizavimą. Vienas iš didžiausių APVA programos privalumų yra finansinė paskata. Po modernizavimo pasiekus pastato B klasę, gyventojai gali gauti iki 75 eurų kompensaciją už kiekvieną naudingą kvadratinį metrą. Tai gali būti žymus ekonominis skatinimas modernizuoti namus, siekiant ne tik sutaupyti energiją, bet ir gauti finansinę naudą.

Paramos sąlygos ir maksimali suma

Svarbu atkreipti dėmesį į kompensacijų sąlygas. Gyventojai, siekiantys gauti šią kompensaciją, turi pasiekti pastato B klasę, o tai padaryti gana nesudėtinga modernizavimo priemonėmis. Maksimali kompensacija – iki 75 eurų už kiekvieną naudingą kvadratinį metrą, su maksimalia išmokėjimo suma 14 500 eurų. Tai gali būti puiki galimybė gauti grąžą už investicijas, skirtas namui modernizuoti ir atnaujinti. Koks jūsų pastato naudingas plotas, rasite Registrų centro išraše.

Ką reikia atlikti, kad pastatas atitiktų B energinio naudingumo klasę?

Dažniausiai seno namo savininkas turi apšiltinti namo grindis, pamatus, sienas, stogą. Galima keisti langus, bet tai neprivaloma (žemiau rasite informaciją, kokiais atvejais galima nekeisti langų). Name turi būti tinkama šildymo sistema. Plačiau čia: https://sertifikatas24.lt/b-klases-namo-reikalavimai-klientui-paskaiciuota-kokius-darbus-reikia-atlikti/

Kaip gauti paramą?

Norint gauti paramą namo renovacijai būtina nuodugniai sekti programos reikalavimus ir pateikti reikiamus dokumentus. Galite susisiekti su mūsų sertifikavimo specialistu, kad užtikrintumėte, jog jūsų namas atitinka reikalavimus ir būtumėte pasiruošęs gauti kompensaciją po namo modernizavimo. Programos taisyklės ir sąlygos gali kisti, todėl svarbu sekti naujienas ir oficialius pranešimus. Tai padės jums išlaikyti informuotumą apie galimus pokyčius, naujas galimybes ir gauti maksimalų pranašumą iš programos.

Kaip pradėti? Susisiekite su sertifikavimo ekspertu

Norėdami pradėti modernizavimo procesą ir pasinaudoti APVA programa galite susisiekti su mūsų sertifikavimo ekspertu. Šis specialistas padės suvokti, kokia yra dabartinė jūsų namo energetinė būklė ir ką būtina atnaujinti, siekiant pasiekti pastato B klasę. Specialistas gali jums suteikti dabartinį namo energetinį sertifikatą, kuriame bus išvardyti esami efektyvumo trūkumai ir tobulinimo galimybės. Tai bus jūsų pradžios taškas, padėsiantis suprasti, kokius renovacijos darbus reikės atlikti, kad gautumėte kompensaciją. Su sertifikavimo ekspertu aptarkite ir skaičiavimus bei renovacijos planą.

Kaip sužinoti, kada bus teikiama namo renovacijos parama?

Naujausią informaciją galite sekti APVA tinklalapyje arba stebėti mūsų svetainę, kadangi mes vieni iš pirmų skelbiame šią informaciją. Mūsų svetainėje rasite ir daugiau informacijos apie sąlygas bei kitus modernizavimo etapus.

Papildymas 2024-01-11

GEROS NAUJIENOS: kvietimas 2024 metais kovo 1 d.

Kvietimas gyvenamųjų namų modernizavimui

Nuo 2024 m. kovo 1 d. 8 val. iki kovo 30 d. 17 val. individualių gyvenamųjų namų savininkai bus kviečiami teikti Projekto registracijos formas kompensacinėms išmokoms už gyvenamųjų namų (vieno ar dviejų butų) atnaujinimą (modernizavimą). Projektą įgyvendinti ir pateikti išlaidų kompensacijos prašymą reikės per 15 mėn. po kvietimo pabaigos, t. y. iki 2025 m. birželio 30 d.

Projekto registracijos formą užpildyti bus galima tik per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS) https://apvis.apva.lt/.

Prieš teikiant per APVIS sistemą naujas paraiškas arba norint įgalioti kitą asmenį pildyti paraiškas siūlome susipažinti su paruošta metodine medžiaga ir instrukcijomis adresu https://apvis.apva.lt/duk.

Maksimali kompensacinė išmoka vienam Projektui – iki 14 500 eurų.

Kompensacinės išmokos dydis apskaičiuojamas padauginus namo naudingą plotą iki atnaujinimo (modernizavimo) iš fiksuoto dydžio. Fiksuotas dydis už 1 kvadratinį metrą namo naudingo ploto – 75 eurų.

Parama bus skiriama, jeigu atnaujinus (modernizavus) namą bus pasiekta ne mažesnė nei B namo energinio naudingumo klasė (gautas B ar aukštesnės Energinio naudingumo klasės sertifikatas ir užregistruotas VšĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūroje“), o skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos sumažintos ne mažiau kaip 40 %, palyginti su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo).

Dėl kompensacinių išmokų galės kreiptis fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą, kurio statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.).

Pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimų bei gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus, pritarimus ir / ar kitus dokumentus. Kilus įtarimams, jog pareiškėjas neįvykdė teisės aktų reikalavimų ir minimų leidimų, sutikimų, pritarimų ir / ar kitų dokumentų nėra gavęs, Agentūra turi teisę prašyti pareiškėjo juos pateikti.

Kartu su Projekto registracijos forma pareiškėjas privalo pateikti:

 • Pastatų energinio naudingumo eksperto sertifikavimo pažymą (skaičiavimus) (toliau –pažyma), kad įgyvendinus konkrečias energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, po modernizavimo bus pasiekta namo B energinio naudingumo klasė ir sumažintos skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos ne mažiau kaip 40 %, palyginti su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki namo atnaujinimo (modernizavimo). Pažymoje turi būti įrašytas pastatų energinio naudingumo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo numeris, pažyma patvirtinta parašu.
 • Planuojamo atnaujinti (modernizuoti) namo nuotraukas su Tvarkos apraše nurodytomis energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonėmis (pvz., neapšiltinto stogo ar perdangos, nepašiltintų grindų, nepakeistų durų ir langų, namo iš visų pusių ir pan.).
 • Informaciją apie esamą namo energinio naudingumo klasę. Pastato energinio naudingumo sertifikatas turi būti galiojantis ir užregistruotas VšĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūroje“ (toliau – SSVA) prieš projekto registracijos formos pateikimą.
 • Notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti projekto registracijos formą ir (ar) pateikti išlaidų kompensavimo prašymą, ir (ar) apmokėti išlaidas ir pan.).

Projektai bus atrenkami konkurso būdu pagal prioritetinius projektų atrankos kriterijus. Projektų atranka nepriklausys nuo projekto registracijos formos pateikimo pirmumo.

Prioritetiniai balai bus suteikiami pagal:

Turėtą aukščiausią namo energinio naudingumo klasę iki pastato atnaujinimo (modernizavimo) pradžios. Aukštesnis balas skiriamas Projektams, kurie prieš pastato atnaujinimą (modernizavimą) turėjo žemesnę energinio naudingumo klasę, t. y. jei iki pastato atnaujinimo modernizavimo pastatas buvo:

 • C klasės – 2 balai;
 • D klasės – 4 balai;
 • E klasės – 6 balai;
 • F klasės – 8 balai;
 • G klasės – 10 balų.

Jeigu Projektai surenka vienodai balų, tai prioritetas skiriamas tiems, kurių planuojamų atnaujinti (modernizuoti) namų skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos 1 kv. m. namo naudingo ploto iki atnaujinimo (modernizavimo) yra didžiausios.

Atkreipiame dėmesį, jog šiomis priemonėmis siekiama sumažinti privačių namų šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas, todėl gyvenamųjų namų rekonstrukcijos darbai ir jų metu padidėję pastatų plotai nėra tinkami finansuoti.

Rekomendacijas dėl informacijos pateikimo notaro patvirtintame įgaliojime ir laisvos formos sutikimo įgyvendinti projektą galima rasti čia: https://apvis.apva.lt/duk.

Daugiau informacijos apie projekto sąlygas ir reikalavimus rasite Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarkos apraše

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c97206b078ad11eab005936df725feed/asr.

Dažniausi klausimai ir atsakymai

Jeigu pateiksiu paraišką ankščiau, ar greičiau gausiu paramą?
Neskubėkite, galite pateikti paraišką, kad ir kovo 30 d. Projektų atranka nepriklausys nuo projekto registracijos formos pateikimo pirmumo.

Ką kartu su projekto registracijos forma turi pateikti pareiškėjas?
1. Pastatų energinio naudingumo eksperto sertifikavimo pažymą;
2. Planuojamo atnaujinti (modernizuoti) namo nuotraukas su eksperto sertifikavimo pažymoje nurodytomis energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonėmis (pvz., neapšiltinto stogo ar perdangos, nepašiltintų grindų, nepakeistų durų ir langų, namo iš visų pusių ir pan.);
3. Įgaliojimą, jeigu teikia įgaliotas asmuo.

Kada paramos gavėjas gauna pinigus?
Pinigus paramos gavėjas gauna apšiltinęs, modernizavęs namą iki B klasės.

Ar galima statybines medžiagas pirkti ne Lietuvoje?
Taip, galima. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad gali būti naudojamos tik sertifikuotos, CE ženklą turinčios statybinės medžiagos. Turite užtikrinti, kad prireikus Agentūrai galėsite pateikti: a) įsigijimo faktą patvirtinančius dokumentus; b) statybinių medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas ir jose nustatytas charakteristikas ir standartus patvirtinančius dokumentus.

Ar gali būti pirkimo ir apmokėjimo dokumentai išrašyti iki kvietimo pradžios?
Taip, gali.

Ar būtina keisti langus?
Langų keisti nebūtina, jeigu turite dokumentą – langų atitikties deklaraciją. Deklaracijoje turi būti nurodyta oro skverbties klasė ne žemesnė kaip 4. Šį dokumentą išduoda jums langus pagaminusi įmonė. Arba jeigu nekeisite langų ir neturėsite atitikties deklaracijos, galima atlikti sandarumo testą po renovacijos. Rodikliai turės atitikti B klasę. Sandarumo testo kaina apie 200 Eur.

Sąlygos, norint gauti kompensacines išmokas:

 • Projekto registracijos formos (paraiškos) teikimo dieną Nekilnojamojo turto registre (toliau – NTR) įregistruota namo žyma apie baigtumą turi būti 100 % ;
 • namas neareštuotas;
 • name nevykdoma vykdoma ūkinė–komercinė veikla;
 • namas įregistruotas valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre;
 • pareiškėjas pagal priemonę nėra gavęs kompensacinės išmokos;
 • namui iki kvietimo teikti projekto registracijos formas paskelbimo dienos negalioja B ar aukštesnės klasės energinio naudingumo sertifikatas;
 • namui iki projekto registracijos formos pateikimo Agentūrai dienos išduotas energinio naudingumo sertifikatas;
 • namo bendrasavininkis (bendraturtis) nėra juridinis asmuo;
 • name nėra keičiamas tik šilumos šaltinis (įrenginys) ir (ar) įrengiama saulės elektrinė ar įsigyjama saulės elektrinės dalis iš saulės parko.

Ar privalu turėti išlaidas pagrindžiančius ir jų apmokėjimą įrodančius dokumentus?
Pareiškėjas turi turėti ir saugoti išlaidas pagrindžiančius ir jų apmokėjimą įrodančius dokumentus ne trumpiau kaip penkerius metus nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos.

Ar galima gauti finansavimą sodų paskirties pastato modernizavimui?
Ne, sodo paskirties pastato modernizavimui finansavimas negali būti skiriamas.

Per kiek laiko reikės įgyvendinti projektą?
Įgyvendinti projektą ir pateikti APVA išlaidų kompensavimo prašymą privaloma ne vėliau kaip per 15 mėnesių nuo kvietimo teikti projekto registracijos formas pabaigos dienos, t. y. ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d.

Informacija teikiama:

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 9.00–12.00 val. ir 12.45–17.00 val.

Penktadieniais 9.00–12.00 val. ir 12.45–15.45 val.

Tel. +370 648 27277

Patogiausia informaciją gauti el. paštu. Parašykite žinutę su prierašu: Domina namo renovacija

 1. paštu: info@sertifikatas24.lt

Būtinas dokumentas norintiems dalyvauti programoje, energinio naudingumo sertifikatas ir pažyma B klasei. Užsisakyti energinio naudingumo sertifikatą ir B klasės skaičiavimus galite čia: https://sertifikatas24.lt/uzsakyti-pastato-sertifikata/.

Ankstesnis įrašas
Namų modernizavimo programa: Pasinaudokite galimybėmis 2024 m.

57 komentarai. Leave new

 • Sveiki. Ar namas turi būti būtinai gyvenamas, ar tinka senai sodybai atnaujinti, ar galios parama tokiam?

  Atsakyti
 • Sveiki,
  Jeigu registrų centre užregistruotas , kaip BITININKŲ namelis, bet ten yra gyvenamasis namelis.
  būtų gerai , susitvarkyti.

  Atsakyti
 • Yra nuosavas namas, ir norėčiau jį susitvarkyti.

  Atsakyti
 • Sveiki. Mes turime energinės naudingumo sertifikatą. Ar jį reikia iš naujo užsakyti? Ar užtenta tik užsakyti B klasės skaičiavimus?

  Atsakyti
 • Sveiki ar iš pradžių reikės viska padaryti už savo pinigus o paskui gražinama. Ar tik paruošti dokumentus ir laukti ar skirs parama

  Atsakyti
 • Labas, Suskaičiavau lyg viską,
  Namą uždėt 15 cm storio pilko polistirolo. Kur kalbėjom 7,5 dėt kur nenaudinga ir terasoj,
  Lietvamdzių perkabinimas, palangės naujos bei prie pakalimo lankstinys aplink visa pakalima ir prie terasos apskardint. ir pamatui uždėt dekoracija
  na žodžiu kaip ir viską namo išore sutvarkyt išskyrus ten ant stogo kur statu ten kažką galvot teiks skardinti nes kaip kalbėjom su mišiniais nelabai ten ir stogas nukentės ir mums biskį per status stogas tiek darbų ten atlikt, bei medžiagas kažkaip nusigabent per visa stogą.
  Gaunasi beveik 300m² (297m²)fasado + pamatas
  Kaina nemaža gaunasi
  15 700€
  Kažkada buvau skaičiavęs 12 bet viskas kaip išbrango dar terasa pasistatė daugiau visokių reikalų kampų skardinimo, bei papildomų cokolių reikės. po biškį iš kaina išsikėlė. 😀

  Atsakyti
 • Sveiki, namas yra 1880 m. statybos, pagal registrų centro pažymą yra 67 proc. susidėvėjimo, pusę namo ant tų pačių pamatų reikia perstatyti, kita dalis gera, reikia apšildyti. Renovuojant namą ką pirmiausia turėčiau atlikti, kad galėčiau gauti valstybės paramą? Ačiū.

  Atsakyti
 • Laba diena, namas šildomas kieto kuro katilu, ar būtina turėti jau pakeistą šildymo sistemą į oras- vanduo.

  Atsakyti
 • Ar gali šiek tiek keistis plotas atliekant renovaciją? Ar bus kompensuojama jei naudingas plotas padidės?

  Atsakyti
 • Sveiki. Jei individualaus namo savininkė nedeklaravusi savo gyvenamosios vietos numatomame renovuoti name, o šiuo metu tame name gyvena namo savininkės motina jame deklaravusi savo gyvenamąją vietą. Ar galima gauti paramą renovacijai?

  Atsakyti
 • Ar paramos gavimui reikalingas pastato modernizavimo ar rekonstrukcijos projektas? ir statybos leidimas?

  Atsakyti
 • Sveiki, namas priklauso dviems asmenims. (Neįregistruota kaip atskiri butai, bet valdymas atskirtas pagal naudojamosi sutartį). Ar finansavimą galima gauti namo daliai, jei kitos dalies savininkas nenori renovacijos savo pusei?

  Atsakyti
 • Jei namas šiuo metu yra įsigyjamas ar jam galėsime kovo mėn pateiktą prašymą pramai?

  Atsakyti
 • Sveiki. Jeigu namas dabar C klasės, darant į B klasę ar gausis 40% energijos taupymas? Su tokiu reikalavimu iš C jau gal šokama ankščiau būtų nei B?

  Atsakyti
 • sveiki mano namas 1970 metu statybos baigtumas 100 proc bet db namie kurianama tik zidiniais ir langai medinai

  Atsakyti
 • Sveiki,norėtume dalyvauti namo modernizavimo programoje,ar bus tinkama paraiška jei norim šiltinti namo oro tarpą tarp plytų,keisti lauko duris,ir langus antro aukšto,pirmojo yra pakeisti.Katilas yra kieto kuro,ar būtina keisti į oras vanduo.Ačiū.

  Atsakyti
 • Jei pernai viską susitvarkėm, keitėm langus, duris, stogą, grindis, viską apšildėm ar galima būtų dar dalyvaut programoje?

  Atsakyti
 • Sveiki.Namas buvo įregistruotas registrų centre kai buvo gyvenamas tik vienas aukštas. Vėliau buvo įrengtas antras aukštas, kuris registrų centre iki šios neįregistruotas.Šiuo metu pirmas aukštas buvo ruošiamas remontui, todėl apdaila nugriauta,išimtos grindys.Ar norint gauti sertifikatą reikia registruoti registrų centre baigtumą iš naujo?Ar galima palikti kaip yra dabar?Nes baigtumas nebus turbūt 100proc

  Atsakyti
 • Ar galima kreiptis del paramos namo renovacijei po visu atliktu renovacijos darbu. Atsiprasau uz klausima bet daug kur girdziu kad kreiptis galima

  Atsakyti
 • Kokia maksimali namo kvadratūra, siekiant jį modernizuoti su parama?

  Atsakyti
 • Ar gali namo savininkas turėti kelis namus ir visus modernizuoti pasinaudojant parama, ar tik pasirinktinai vieną, ar nei vieno?

  Atsakyti
 • Ar gali būti namas įkeistas bankui (pirktas su paskola)?

  Atsakyti
 • Sveiki,
  ar stogo keitimas įeina į šį projektą?

  Atsakyti
 • Projektuotojas
  2024 28 vasario 8:33

  Sveiki,
  Užsakovas šiuo metu turi seną ūkininko sodybą, planuojama atlikti rekonstravimo darbus su paskirties keitimu į gyvenamąją, keisti stogo laikančiąsias konstrukcijas ir dangą, šiltinti sienas ir keisti apdailą, projektas dar rengiamas, ar galima teikti paraišką jau kovo mėn?

  Atsakyti
 • 2. Pareiškėjas užtikrina, kad projekte numatytos išlaidos nebus finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų, kitų nacionalinių programų. Jei atnaujinamame (modernizuojamame) name yra iškastiniu kuru (išskyrus gamtines dujas) kūrenamas šilumos įrenginys, modernizavimo metu jis turi būti pakeistas katilu, kuris atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“, ar šilumos siurbliu, skirtu karšto vandens ir (ar) šilumos energijos gamybai. Jei namas registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ patenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną, iškastiniu kuru kūrenamas šilumos įrenginys gali būti keičiamas tik lokalios teršalų emisijos neturinčiais įrenginiais, naudojančiais atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai. Išlaidos įsigyjant 5 klasės kietojo kuro katilus ar šilumos siurblius karšto vandens ir (ar) šilumos energijos gamybai pagal šią priemonę nekompensuojamos.
  Laba diena ,name stovi gamtinių dujų katilas. kaip suprantu aš galiu tikėtis gauti paramą už- namo renovaciją. Ar teisingai supratau

  Atsakyti
 • Sveiki,ar galima prašyti paramos jeigu namo adresu yra įregistruota įmonė?

  Atsakyti
 • Vytautas
  2024 4 kovo 9:40

  Ar galima gaut paramą pusei namo?

  Atsakyti
 • Laba diena,

  Šiuo metu perkame namą kurį norime renovuoti (liko paskutiniai pirkimo dokumentai pasirasyti).

  Naudingumo sertifikata turime F naudingumas.Ar galime jau teikti paraiska pirkimo eigoje?

  Ar ir ukiniui pastatui keisti stoga galime su sia parama, ar yra atsikra siferiui nuimti ir keisti i kita nekenksminga stoga parama?

  Atsakyti
 • Laba diena, namas dabar jau renovuojamas už savo lėšas, nepateikus paraiškos. ar galima teikti paraišką ir tikėtis paramos

  Atsakyti
 • Sveiki,
  paskelbus šių metų paramą atsirado reikalavimas, kokio anksčiau nebuvo:
  „atnaujinus (modernizavus) namą, kurio išlaidos pilnai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos arba ES biudžeto lėšomis, būtinas namo SANDARUMO TESTAS. ”
  Ar įmanoma praeiti tokį sandarumo testą 90kv.m 1988 metų mediniui namui, kurio klasė dabar yra F neišleidžiant didžiulės sumos? Kai kurie naujai statomi namai nepraeina sandarumo testų, ką kalbėti apie medini renovuojamą namą.
  Panašu, kad pagal šį reikalavimą reikia tikriausiai vos ne pilnos rekonstrukcijos, kad net bandyt kažkaip atitikti reikalavimus, o gauti tik 90kv.m x75eur = 6750 eur. Kokia jūsų nuomonė ar išvis verta aplikuoti?

  Atsakyti
 • Sveiki, ar užtenka už medžiagas tik rinkt čekius, ar reikia sąskaitų?

  Atsakyti
 • ar būtinas siurblys oras-vanduo? name numatytas kieto kuro katilas.

  Atsakyti
 • MINDAUGAS
  2024 9 kovo 19:51

  NESUPRANTU.AR REIKES GRAZINTI PARAMA.AR…

  Atsakyti
 • Registrų centro išraše pateikiama ,jog:
  namo bendras plotas 418,47 kv.m.;
  naudingas plotas 254,07 kv.m.;
  gyvenamas plotas 162,86 kv.m.;
  rūsių plotas 135,78 kv.m.;
  garažų plotas 28,62 kv.m.;
  užstatytas plotas 215,00 kv.m.
  Norint atlikti renovaciją namo šiltinimui su APVA parama ,kuriam iš išvardintų plotų reikia atlikti apšiltinimą ir pateikti B klasės sertifikatą.
  Ar būtina šiltinti keramikinį (čerpinį) stogą, ar pakanka mansardoje apšiltinti tik grindis , kad šaltis neprasiskverbtų į 2aukšto lubas.
  Ar būtina šiltinti garažą, rūsio patalpas, laiptines ir kitas šaltu metu neeksploatuojamas patalpas ?
  Ar galima jas atskirti įdedant atitinkamai „šiltas” duris ir apšiltinant atitinkamas skiriamasias sienas iš vidaus . Kaip tada rašomas sertifikatas – visam namui ar šildomai daliai, jeigu taip galima?

  Atsakyti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Fill out this field
Fill out this field
Įveskite tinkamą el. pašto adresą.
You need to agree with the terms to proceed